2012: Jaar van de buitenplaats

Thema in Overijssel: Het Landgoed als bedrijf

In het kader van het landelijke themajaar in 2012 heeft provincie Overijssel subsidie toegekend aan Het Oversticht, OPG en Landschap Overijssel voor het uitvoeren van een aantal activiteiten. Deze zijn deels gebaseerd op bestaande activiteiten en deels nieuw. De Overijsselse Kastelenstichting dit project financieel ondersteund.

1. Er is een applicatie voor mobiele telefoons gemaakt. Hierin worden 25 landgoederen en buitenplaatsen, verdeeld over het Vechtdal en Oost-Twente, opgenomen met beeldmateriaal en tekst. Het aardige van een app is dat je ook van niet te bezoeken buitenplaatsen beeldmateriaal kan laten zien van bijvoorbeeld het interieur en zelfs geheel verdwenen landgoederen in beeld kan brengen.  Aan de app kunnen fiets- en wandelroutes gekoppeld worden. In de toekomst kan de app makkelijk uitgebreid worden bijvoorbeeld met film- en geluidsfragmenten.

2. Het Oversticht maakt twee edities van een themakrant. Deze verschijnen in juni (lente/zomer) en in september (najaar/ winter). Deze krant bestaat uit een informatieve voorzijde waarin het themajaar verder belicht wordt en mogelijkheid voor verschillende partijen om zich te profileren. De binnenzijde bevat een quiz: mensen kunnen ongeveer 12 vragen over landgoederen beantwoorden en daarmee leuke prijzen winnen. De vragen hebben een informatief karakter en belichtten de verschillende aspecten van het thema landgoed als bedrijf. De achterzijde van de krant bevat tips om eropuit te gaan, een evenementenagenda, fietsroutes langs landgoederen en aanverwante info.

De krant heeft een groot bereik en  wordt door de gehele provincie verspreidt (oplage van 25.000 stuks)

3. Landschap Overijssel en OPG hebben in het weekend van 23 en 24 juni 2012 diverse landgoedgerelateerde evenementen georganiseerd. Bijvoorbeeld op Hof Espelo:

Op zaterdag 23 juni een excursie/wandellezing over de historie (rentmeesters) van Hof Espelo.

Op zondag 24 juni kindertheater, een vlinder fladdert met de kinderen over Hof Espelo en vertelt ze alles over de historie.

Beide dagen werden ondersteund met een kleine expositie over stiepeltekens en dergelijke.

4. Landschap Overijssel en OPG organiseerden op 29 en 30 september 2012 ook diverse activiteiten. De Horte vormde het decor voor een gezellige fruitpersdag en een streekmarkt. Dit evenement is verreikt met een boerenlunch en exclusieve lezingen en excursies in en rond huis De Horte.